Więźniowie Auschwitz - skąd pochodzili? Liczby i statystyki

Więźniowie Auschwitz - skąd pochodzili? Liczby i statystyki
Autor Julianna Pietrzak
Julianna Pietrzak25.09.2023 | 8 min.

Obóz koncentracyjny Auschwitz-Birkenau, założony przez hitlerowskie Niemcy w 1940 roku, był największym obozem zagłady w okupowanej Europie. W ciągu kilku lat istnienia trafiły do niego setki tysięcy więźniów różnych narodowości. Co ciekawe, zdecydowana większość osadzonych pochodziła spoza Niemiec. Auschwitz stał się symbolem hitlerowskiego ludobójstwa i okrucieństwa wobec ludzi innych narodów i ras.

Skąd pochodzili więźniowie niemieccy

Choć głównym celem obozu była eksterminacja Żydów, to trafiali do niego również więźniowie narodowości niemieckiej. Byli to przede wszystkim przeciwnicy polityczni reżimu hitlerowskiego - działacze partii komunistycznej i socjaldemokratycznej, a także osoby identyfikujące się z tymi ugrupowaniami. Do Auschwitz trafiali również Niemcy skazani za przestępstwa pospolite, dezerterzy z wojska oraz tzw. aspołeczni - alkoholicy, prostytutki czy włóczędzy. Liczbę więźniów niemieckich szacuje się na około 20 tysięcy.

Kraje, z których pochodziło najwięcej więźniów

Zdecydowana większość więźniów Auschwitz pochodziła z okupowanych przez Niemcy krajów Europy. Najliczniej reprezentowani byli Polacy. Szacuje się, że trafiło tam od 140 do 150 tysięcy obywateli polskich różnych narodowości. Drugą co do wielkości grupą byli Żydzi z całej Europy. Ich liczbę ocenia się na ponad 1 milion. Trzecią najliczniejszą grupą byli Rosjanie - około 15 tysięcy jeńców wojennych. Dużo więźniów pochodziło również z Czechosłowacji, Francji, Węgier czy krajów bałtyckich. Niewielką grupę stanowili Romowie.

Liczba więźniów z Polski

Polacy stali się jedną z głównych grup narodowościowych w Auschwitz z kilku powodów. Po pierwsze, obóz znajdował się na terenie okupowanej Polski. Po drugie, Niemcy traktowali Polaków jako naród niższy, który należało wyniszczyć lub zgermanizować. W końcu Polska była centrum życia Żydów w Europie, więc wraz z nimi trafiało wielu Polaków pochodzenia żydowskiego.

Liczba Polaków w obozie Auschwitz

Dokładna liczba Polaków w Auschwitz nie jest znana. Szacunki historyków mówią o 140-150 tysiącach. Byli to zarówno polscy patrioci, jak i przestępcy kryminalni. Dużą grupę stanowiła inteligencja, a także duchowni katoliccy. Wielu Polaków trafiło do obozu za pomoc udzielaną Żydom.

Polacy jako najliczniejsza narodowość

Polacy przez cały okres funkcjonowania Auschwitz stanowili najliczniejszą grupę narodowościową wśród więźniów. Ich odsetek wahał się w granicach od kilkunastu do nawet ponad 20 procent ogółu osadzonych. Dla porównania, Niemców było zaledwie kilka procent. Polacy byli też najliczniej reprezentowaną nacją wśród zamordowanych - ponad 60 tysięcy osób.

Kobiety i dzieci z Polski w obozie

W Auschwitz osadzano całe polskie rodziny. Szacuje się, że trafiło tam około 50 tysięcy Polek oraz od kilkunastu do nawet 30 tysięcy dzieci. Kobiety i dzieci często były mordowane w komorach gazowych bezpośrednio po przybyciu do obozu. Te, które przeżyły, pracowały na równi z mężczyznami w nieludzkich warunkach.

Więźniowie żydowscy w Auschwitz

Żydzi byli drugą pod względem wielkości grupą narodowościową w obozie. Do Auschwitz trafiło ich ponad 1 milion, z czego zdecydowana większość została zgładzona w komorach gazowych lub wskutek głodu, chorób i niewolniczej pracy. Holocaust dokonany na Żydach w Auschwitz pozostaje największą zbrodnią ludobójstwa w historii.

Liczba więźniów pochodzenia żydowskiego

Dokładna liczba Żydów zamordowanych w Auschwitz nie jest znana i szacunki historyków różnią się między sobą. Najczęściej podaje się, że było to od 1 do 1,5 miliona osób. Większość z nich została zgładzona w komorach gazowych bezpośrednio po przybyciu do obozu.

Kraje, z których przywożono Żydów

Niemcy przywozili do Auschwitz Żydów z całej okupowanej Europy. Najwięcej osób pochodziło z Polski - od 300 do 450 tysięcy. Kolejne co do wielkości grupy to Żydzi z Węgier - około 430 tysięcy osób oraz z Grecji, Francji, Holandii, Słowacji i Niemiec. Mniejsze grupy przywieziono z Austrii, Belgii czy krajów bałtyckich.

Los Żydów w obozie zagłady

Niemal wszyscy Żydzi trafiający do Auschwitz byli mordowani w komorach gazowych lub umierali w wyniku głodu i chorób. Tylko nieliczni zdolni do pracy byli wykorzystywani jako niewolnicza siła robocza. Żydzi byli traktowani w sposób wyjątkowo okrutny, nieludzki, często poddawani pseudo-medycznym eksperymentom. Ich los stanowi tragiczny symbol Holocaustu.

Inne narodowości wśród więźniów

Więźniowie Auschwitz - skąd pochodzili? Liczby i statystyki

Oprócz Polaków i Żydów, w Auschwitz osadzano również jeńców wojennych oraz więźniów z wielu krajów okupowanej Europy. Byli wśród nich Rosjanie, Francuzi, Czesi, Romowie oraz przedstawiciele innych nacji.

Jeńcy wojenni w Auschwitz

Do obozu trafiało wielu jeńców wojennych, głównie z Armii Czerwonej. Szacuje się, że było ich około 15 tysięcy. Większość z nich Niemcy zamordowali. Nieliczni Rosjanie przeżyli, pracując w różnych komandach roboczych.

Więźniowie z krajów okupowanych

Hitlerowcy deportowali do Auschwitz także tysiące więźniów politycznych z okupowanych Czechosłowacji, Francji, Holandii, Belgii, Jugosławii czy państw bałtyckich. Byli wśród nich partyzanci, działacze ruchu oporu, ale też zwykli obywatele tych krajów.

Liczba Romów w obozie

Romowie, obok Żydów, byli narodem przeznaczonym przez hitlerowców do całkowitej zagłady. Do Auschwitz trafiło ich około 23 tysiące. Zdecydowana większość została zamordowana w komorach gazowych lub zmarła z powodu fatalnych warunków.

Statystyki dotyczące pochodzenia więźniów

Ogólna liczba osób przetrzymywanych w Auschwitz w ciągu ponad 4 lat jego istnienia szacowana jest na 1,3-1,5 miliona. Statystyki dotyczące narodowości więźniów pozwalają zrozumieć skalę zbrodni popełnionych przez Niemców na ludziach różnych ras i pochodzeń.

Procentowy udział poszczególnych narodowości

Największy odsetek wśród więźniów Auschwitz, sięgający nawet 20%, stanowili Polacy. Na drugim miejscu byli Żydzi - ich udział szacuje się na ok. 70-80%. Kolejne narodowości to jeńcy sowieccy - ok. 2% oraz więźniowie z Czechosłowacji, Francji, Niemiec i innych krajów - ok. 3-5%.

Całkowita liczba więźniów Auschwitz

Według obecnego stanu badań, łączna liczba osób osadzonych w Auschwitz i Birkenau wynosiła od 1,3 do 1,5 miliona. Z tego ponad 1 milion stanowili Żydzi. Polaków było od 140 do 150 tysięcy. Liczbę jeńców sowieckich ocenia się na 15 tysięcy. Pozostały odsetek to więźniowie z ponad 20 innych krajów.

Zestawienie liczb i krajów pochodzenia

Podsumowując, najwięcej więźniów Auschwitz pochodziło z Polski - ok. 150 tysięcy. Drugą co do wielkości grupą byli Żydzi - ponad 1 milion, głównie z Polski, Węgier i Grecji. Jeńcy sowieccy stanowili 15 tysięcy osób. Ponadto ponad 100 tysięcy osadzonych przywieziono z Czechosłowacji, Francji, Niemiec, Holandii, Belgii i innych krajów. Te statystyki obrazują ogrom zbrodni popełnionych przez Niemców podczas II wojny światowej.

Podsumowanie

Obóz Auschwitz-Birkenau był miejscem masowej zagłady setek tysięcy ludzi w czasie II wojny światowej. Trafiali do niego więźniowie niemal wszystkich narodowości z okupowanej Europy. Najliczniejsze grupy stanowili Polacy i Żydzi. Ci pierwsi byli traktowani przez Niemców jako naród niższy, natomiast celem Holocaustu na Żydach była całkowita ich eksterminacja. W Auschwitz zginęło także wielu jeńców sowieckich oraz więźniów politycznych i zwykłych obywateli z Czechosłowacji, Francji, Holandii i innych krajów. Liczby i statystyki pokazują ogrom zbrodni popełnionych na ludziach różnych narodowości i pochodzeń. Auschwitz pozostanie na zawsze symbolem okrucieństwa reżimu hitlerowskiego.

Najczęstsze pytania

Ilu Polaków trafiło do Auschwitz?

Liczbę polskich więźniów Auschwitz szacuje się na 140-150 tysięcy. Polacy stanowili najliczniejszą grupę narodowościową w obozie.

Skąd pochodzili żydowscy więźniowie?

Żydzi trafiali do Auschwitz z całej okupowanej przez Niemców Europy. Najwięcej było ich z Polski, Węgier i Grecji.

Jaki los spotkał sowieckich jeńców wojennych?

Do Auschwitz trafiło ok. 15 tysięcy jeńców sowieckich. Większość z nich Niemcy zamordowali, nieliczni pracowali w obozie.

Ilu więźniów łącznie przeszło przez obóz?

Łączną liczbę więźniów Auschwitz ocenia się na 1,3-1,5 miliona. Zdecydowaną większość stanowili Żydzi i Polacy.

Jakie zbrodnie popełnili Niemcy w Auschwitz?

Niemcy dokonali masowej zagłady przede wszystkim Żydów i Polaków. Więźniowie byli mordowani, głodzeni lub pracowali na śmierć. Auschwitz stał się symbolem Holocaustu.

5 Podobnych Artykułów:

  1. Ogień w Birkenau - pożar w krematoriach Auschwitz
  2. Dlaczego była tak ważna? Konstytucja 3 maja na nowo odkryta
  3. Polskie państwo podziemne w czasie II wojny światowej
  4. Kim był Rudolf Höss - portret komendanta Auschwitz?
  5. Te kobiety przetrwały piekło Auschwitz. Ich historie wstrząsają
tagTagi
shareUdostępnij
Autor Julianna Pietrzak
Julianna Pietrzak

Odkrywam przeszłość Auschwitz i staram się przekazywać jej historię w emocjonujący sposób. Zapraszam Cię do lektury moich artykułów i podróży w głąb historii.

Oceń artykuł
rating-fill
rating-fill
rating-fill
rating-fill
rating-fill
Ocena: 4.00 Liczba głosów: 1

Komentarze (0)

email
email

Polecane artykuły