Polscy Czerwony Krzyż - historia i założenie tej organizacji pomocy medycznej.

Polscy Czerwony Krzyż - historia i założenie tej organizacji pomocy medycznej.
Autor Cezary Brzeziński
Cezary Brzeziński18.01.2024 | 4 min.

Polski Czerwony Krzyż to organizacja pomocy medycznej z ponad stuletnią tradycją. Powstała w listopadzie 1918 roku w Warszawie, tuż po odzyskaniu przez Polskę niepodległości. Przez te wszystkie lata PCK aktywnie wspierało polskie społeczeństwo w najtrudniejszych momentach historii, niosąc pomoc rannym, chorym i potrzebującym. Dziś nadal kontynuuje szlachetną misję, realizując szeroki zakres działań humanitarnych i socjalnych.

Powstanie PCK w Warszawie

Polski Czerwony Krzyż powstał w listopadzie 1918 roku w Warszawie, zaledwie dwa miesiące po odzyskaniu przez Polskę niepodległości. Inicjatorem utworzenia tej organizacji był lekarz i działacz społeczny profesor Witold Chodźko. Powołanie PCK nastąpiło w trudnym momencie historii, gdy kraj dopiero co wyszedł z okresu zaborów i toczył walki o ustalenie granic niepodległego państwa polskiego. Działalność PCK od samego początku skupiała się na niesieniu pomocy medycznej rannym żołnierzom oraz ludności cywilnej dotkniętej skutkami wojny.

W pierwszym okresie istnienia głównymi zadaniami PCK były: organizowanie szpitali polowych i lazaretów, kształcenie sanitariuszek i sanitariuszy, pozyskiwanie leków i sprzętu medycznego, opieka nad inwalidami wojennymi. Działalność PCK spotkała się z dużym odzewem społecznym - w początkowym okresie zgłosiło się około 1500 ochotniczek gotowych do pracy pielęgniarskiej. To pozwoliło zorganizować skuteczną pomoc dla rannych żołnierzy walczących o niepodległość.

Rozwój struktur organizacyjnych

W kolejnych latach PCK rozbudowywał swoje struktury organizacyjne. Powstawały oddziały terenowe na obszarze całego kraju. Organizowano też różne formy działalności, jak np. kursy dla drużyn sanitarnych, wykłady i pogadanki na temat higieny i profilaktyki chorób zakaźnych. Coraz większą rolę odgrywało krwiodawstwo oraz magazyny odzieży i żywności dla najuboższych. Działania PCK zyskiwały uznanie społeczne i angażowały tysiące wolontariuszy.

Działania w okresie wojen i walk o niepodległość

Działalność PCK w początkowym okresie była ściśle związana z trudną sytuacją polityczną i militarną młodego państwa polskiego. W pierwszych latach niepodległości Polska musiała stoczyć szereg krwawych wojen o kształt swoich granic – z Ukraińcami, bolszewikami, Czechosłowacją. PCK aktywnie włączył się w niesienie pomocy medycznej rannym żołnierzom i ludności cywilnej na frontach tych konfliktów.

Kolejnym dramatycznym momentem była II wojna światowa i okupacja niemiecka. PCK jako jedna z nielicznych polskich organizacji był tolerowany przez Niemców, mógł więc legalnie działać niosąc pomoc poszkodowanym. Jednocześnie wielu działaczy PCK zaangażowało się w konspirację, uczestnicząc m.in. w Powstaniu Warszawskim. Po wojnie PCK odegrał kluczową rolę w udzielaniu pomocy

Czytaj więcej: Kara siedmiu lat więzienia dla Bolesława Bieruta

Podsumowanie

Polscy Czerwony Krzyż - historia i założenie tej organizacji pomocy medycznej.

Polski Czerwony Krzyż od ponad 100 lat niesie pomoc potrzebującym. Organizacja powstała tuż po odzyskaniu niepodległości przez Polskę i od samego początku aktywnie włączała się w najważniejsze wydarzenia historii, by wspierać rannych, chorych i poszkodowanych. Działania PCK obejmowały m.in. opiekę medyczną, pomoc społeczną, walkę z chorobami zakaźnymi i edukację sanitarną społeczeństwa.

W czasie II wojny światowej, choć funkcjonował w warunkach okupacji, PCK udzielał pomocy jeńcom obozów koncentracyjnych i brał udział w misjach poszukiwawczych. Po wojnie zaś aktywnie włączył się w odbudowę kraju, poszukiwanie zaginionych bliskich i organizację opieki. W kolejnych dekadach kontynuował swoją misję, wspierając najbardziej potrzebujących.

Dzisiaj Polski Czerwony Krzyż pozostaje najstarszą organizacją humanitarną w kraju. Nadal realizuje szeroki zakres działań pomocowych, od opieki nad seniorami po pomoc uchodźcom. Posiada nowoczesny system ratownictwa i szkoli wolontariuszy. Po 100 latach od założenia nadal wierny jest idei niesienia bezinteresownej pomocy wszystkim potrzebującym.

Bogata historia Polskiego Czerwonego Krzyża pokazuje, jak ważna jest gotowość do niesienia pomocy innym w potrzebie. Organizacja od ponad wieku aktywnie angażuje się w działania humanitarne, wspierając polskie społeczeństwo w najtrudniejszych momentach dziejowych. Jej praca zasługuje na najwyższy szacunek.

5 Podobnych Artykułów

  1. Ogień w Birkenau - pożar w krematoriach Auschwitz
  2. Dlaczego była tak ważna? Konstytucja 3 maja na nowo odkryta
  3. Europa i świat przed I wojną światową: przyczyny, wydarzenia, skutki
  4. Kim był Rudolf Höss - portret komendanta Auschwitz?
  5. Te kobiety przetrwały piekło Auschwitz. Ich historie wstrząsają
tagTagi
shareUdostępnij artykuł
Autor Cezary Brzeziński
Cezary Brzeziński

Auschwitz to temat, który mnie fascynuje. Na moim blogu znajdziesz wiele informacji na ten temat, abyśmy nigdy nie zapomnieli o tamtych wydarzeniach.

Oceń artykuł
rating-fill
rating-fill
rating-fill
rating-fill
rating-fill
Ocena: 0.00 Liczba głosów: 0

Komentarze(0)

email
email

Polecane artykuły