Historia rozwoju Unii Europejskiej - niesamowita przemiana z 6 państw

Historia rozwoju Unii Europejskiej - niesamowita przemiana z 6 państw
Autor Eugeniusz Kwiatkowski
Eugeniusz Kwiatkowski26.04.2024 | 4 min.

Unia Europejska to niesamowita historia przemiany z 6 państw założycielskich w potężną organizację zrzeszającą dziś 27 krajów. Ta niezwykła ewolucja rozpoczęła się w 1950 roku od planu francuskiego ministra spraw zagranicznych Roberta Schumana, który zaproponował koordynację wydobycia węgla i produkcji stali w Niemczech Zachodnich i Francji. Pomysł ten miał na celu związanie kluczowych sektorów gospodarek dawnych wrogów, zapobiegając w ten sposób przyszłym konfliktom i wojnie gospodarczej.

Powstanie i rozwój Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali

Historia Unii Europejskiej sięga 1950 roku, kiedy to francuski minister spraw zagranicznych Robert Schuman przedstawił rewolucyjny plan koordynacji wydobycia węgla i produkcji stali w Niemczech Zachodnich i Francji. Pomysł ten miał na celu związanie kluczowych sektorów gospodarek dawnych zaciekłych wrogów, zapobiegając w ten sposób przyszłym konfliktom i wojnie gospodarczej.

Rok później, w 1951 roku, podpisano traktat paryski, powołujący do życia Europejską Wspólnotę Węgla i Stali (EWWiS). Przystąpiło do niej sześć państw: Belgia, Francja, Holandia, Luksemburg, Niemcy Zachodnie i Włochy. Ustalono wówczas, że 78 posłów Zgromadzenia Parlamentarnego EWWiS będzie wybieranych przez parlamenty krajowe, a Zgromadzenie będzie miało prawo odwołania Wysokiej Władzy (poprzedniczki dzisiejszej Komisji).

Zwolennicy integracji europejskiej argumentowali, że w powojennym porządku międzynarodowym opartym na dominacji dwóch mocarstw, Stanów Zjednoczonych i ZSRR, kraje europejskie będą silniejsze, jeśli będą działać razem. Innym argumentem było to, że ściślejsza współpraca pozwoli kontrolować rozwój Niemiec, które wywołały dwie wojny światowe, pomoże zagoić świeże jeszcze wówczas rany i przyniesie francusko-niemieckie pojednanie.

Powołanie Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej i Euratomu

Założycielska szóstka podpisała w 1957 roku w Rzymie traktaty ustanawiające Europejską Wspólnotę Gospodarczą (EWG) oraz zajmującą się współpracą w dziedzinie energii jądrowej Europejską Wspólnotę Energii Atomowej (Euratom). Obie umowy weszły w życie w styczniu 1958 roku.

W traktacie dotyczącym EWG zapowiedziano m.in. w ciągu 12 lat utworzenie wspólnego rynku opartego na swobodnym przepływie osób, usług, towarów i kapitału oraz wspólnej polityki rolnej. Powołano Europejskie Zgromadzenie Parlamentarne dla trzech Wspólnot - EWG, Euratom oraz EWWiS - które stały się filarami późniejszej Unii Europejskiej.

Dążąc do ściślejszej współpracy, w kolejnych dziesięcioleciach zdecydowano się na reformy instytucji w celu ich unifikacji. W 1967 roku na podstawie podpisanego dwa lata wcześniej traktatu o fuzji scalono niektóre organy EWG, Euratomu oraz EWWiS, tworząc jedną dla trzech Wspólnot Komisję Wspólnot Europejskich i Radę (ministrów).

 • Do pierwszej szóstki we Wspólnotach Europejskich dołączyły w 1973 roku Wielka Brytania, Irlandia oraz Dania.
 • Przełomowy był także 1979 rok, kiedy przeprowadzono pierwsze bezpośrednie wybory do zgromadzenia, które nazywało się już Parlamentem Europejskim.
 • W ramach kolejnego rozszerzenia w 1981 roku do Wspólnot została przyjęta Grecja.

Czytaj więcej: Oppenheimer: kryptokomunista czy męczennik? Wielka zagadka twórcy bomby atomowej

Ekspansja Unii Europejskiej - kolejne kraje członkowskie

Zdjęcie Historia rozwoju Unii Europejskiej - niesamowita przemiana z 6 państw

W 1986 roku przyjęto Hiszpanię i Portugalię. Wraz ze zjednoczeniem Niemiec w 1990 roku w skład Wspólnot Europejskich weszło terytorium dawnej Niemieckiej Republiki Demokratycznej.

Przekształcenie trzech Wspólnot w Unię Europejską nastąpiło krótko po wielkich przemianach polityczno-społecznych w Europie Środkowo-Wschodniej, takich jak wybory w Polsce 4 czerwca 1989 roku, upadek Muru Berlińskiego 9 listopada 1989 roku oraz rozpad Związku Radzieckiego. Wydarzenia te miały wpływ na procesy integracyjne na Starym Kontynencie.

W 1995 roku wszedł w życie uzgodniony w 1985 roku układ z Schengen stopniowo znoszący kontrole na granicach wewnętrznych. W tym samym roku Unia Europejska poszerzyła się o Austrię, Finlandię i Szwecję.

 • Największe rozszerzenie w historii UE nastąpiło 1 maja 2004 roku, kiedy do Wspólnoty przystąpiło 10 krajów: Cypr, Czechy, Estonia, Litwa, Łotwa, Malta, Polska, Słowacja, Słowenia i Węgry.
 • Rok później traktat akcesyjny podpisały Bułgaria i Rumunia, które weszły do UE w 2007 roku.
 • W 2013 roku Chorwacja została najmłodszym członkiem UE.

5 Podobnych Artykułów:

 1. Ogień w Birkenau - pożar w krematoriach Auschwitz
 2. Dlaczego była tak ważna? Konstytucja 3 maja na nowo odkryta
 3. Europa i świat przed I wojną światową: przyczyny, wydarzenia, skutki
 4. Kim był Rudolf Höss - portret komendanta Auschwitz?
 5. Te kobiety przetrwały piekło Auschwitz. Ich historie wstrząsają
tagTagi
shareUdostępnij
Autor Eugeniusz Kwiatkowski
Eugeniusz Kwiatkowski

Historia Auschwitz to moja pasja. W moich tekstach staram się przekazywać ważne informacje i zachować pamięć o tragicznych wydarzeniach tamtych czasów.

Oceń artykuł
rating-fill
rating-fill
rating-fill
rating-fill
rating-fill
Ocena: 0.00 Liczba głosów: 0

Komentarze (0)

email
email

Polecane artykuły