Dlaczego była tak ważna? Konstytucja 3 maja na nowo odkryta

Dlaczego była tak ważna? Konstytucja 3 maja na nowo odkryta
Autor Maria Głowacka
Maria Głowacka03.05.2024 | 3 min.

To był przełomowy akt, który na długie lata ukształtował dążenia Polaków do odzyskania niepodległości. Uchwalona 3 maja 1791 r. Konstytucja była symbolem walki o wewnętrzną naprawę i odrodzenie państwa polskiego. Choć nie zdołała już odwrócić rozbiorów, całe pokolenia Polaków żywiły nadzieję na powrót do ideałów, które zawierała ta nowoczesna ustawa zasadnicza.

Ustawa Rządowa - symbol dążenia do odrodzenia narodowego

Konstytucja 3 maja 1791 roku stała się na długie lata symbolem walki Polaków o niepodległość i odrodzenie państwa po rozbiorach. Choć uchwalenie konstytucji 3 maja nie zdołało już wtedy odwrócić tragicznego losu Rzeczypospolitej, to jednak ten przełomowy akt prawny tchnął w naród nadzieję i determinację do dalszej walki.

Przez cały okres zaborów konstytucja 3 maja polska pozostawała żywym symbolem dążeń niepodległościowych. Jej idee przetrwały i kształtowały postawy patriotyczne Polaków, przekonanych o wartości własnej tradycji ustrojowej. Historia konstytucji 3 maja była dowodem na to, że Polacy potrafili zreformować swoje państwo i nadać mu nowoczesny kształt.

W okresie niewoli rocznica konstytucji 3 maja obchodzona była jako jedno z najważniejszych świąt narodowych 3 maja. Każdego roku naród składał jej hołd, podkreślając w ten sposób swoją determinację w dążeniu do odzyskania suwerenności i przywrócenia ideałów z 1791 roku.

Powstanie Konstytucji - próba reform i odzyskania suwerenności

Korzenie konstytucji 3 maja sięgały początku XVIII wieku, kiedy to w Polsce zaczęły powstawać idee głębokich reform politycznych i ustrojowych. Oświeceniowi pisarze jak Stanisław Konarski czy Stanisław Leszczyński krytykowali anarchiczny system wolnej elekcji królów i liberum veto, postulując wzmocnienie władzy wykonawczej.

Bezpośrednim impulsem do uchwalenia konstytucji 3 maja było pogorszenie się sytuacji międzynarodowej w końcu lat 80. XVIII wieku. Wojna rosyjsko-turecka i zajęcie Austrii osłabiły presję Rosji na Rzeczpospolitą. Król Stanisław August Poniatowski wykorzystał tę okoliczność, zwołując w 1788 roku Sejm mający zatwierdzić sojusz z Rosją.

  • Zamiast tego, wśród szlachty zapanowało pragnienie zerwania więzów z Rosją i przeprowadzenia reform.
  • W latach 1788-1791 Sejm Wielki przyjął szereg ustaw przygotowujących wielką reformę ustroju.
  • Wreszcie 3 maja 1791 roku uchwalono konstytucję wzmacniającą władzę królewską i wprowadzającą m.in. trójpodział władzy oraz dziedziczną monarchię.

Było to ogromne osiągnięcie, które miało na celu zarówno wewnętrzną naprawę Rzeczypospolitej, jak i odzyskanie przez nią suwerenności i niezależności od obcych mocarstw.

Czytaj więcej: Historia rozwoju Unii Europejskiej - niesamowita przemiana z 6 państw

Znaczenie Konstytucji - akt akceptacji przez cały naród

Zdjęcie Dlaczego była tak ważna? Konstytucja 3 maja na nowo odkryta

Konstytucja 3 Maja cieszyła się powszechnym poparciem i akceptacją ze strony mieszkańców Rzeczypospolitej. Potwierdzeniem tego było przeprowadzone pół roku później referendum, podczas którego na sejmikach szlachta prawie wszystkich ziem zaaprobowała nową ustawę zasadniczą.

  • Jedynie sejmik wołyński nie zaakceptował konstytucji, co pokazuje, jak powszechna była jej aprobata w narodzie.
  • Nawet po upadku państwa w okresie zaborów, konstytucja 3 maja pozostawała "jedynym węzłem rozszarpanej Polski", symbolem łączącym Polaków w dążeniu do niepodległości.

Uchwalenie konstytucji 3 maja było zatem nie tylko doniosłym aktem reformy ustrojowej i politycznej, ale również symbolicznym gestem zjednoczenia całego narodu wokół idei naprawy Rzeczypospolitej. Ta powszechna akceptacja nadawała ustawie zasadniczej z 1791 roku szczególną wagę i znaczenie.

5 Podobnych Artykułów:

  1. Ogień w Birkenau - pożar w krematoriach Auschwitz
  2. Lotnisko Okęcie: niezwykła historia okna na świat dla Polski
  3. Europa i świat przed I wojną światową: przyczyny, wydarzenia, skutki
  4. Kim był Rudolf Höss - portret komendanta Auschwitz?
  5. Te kobiety przetrwały piekło Auschwitz. Ich historie wstrząsają
tagTagi
shareUdostępnij
Autor Maria Głowacka
Maria Głowacka

Z pasją opisuję historię Auschwitz. Moje artykuły to prawdziwa podróż w czasie, abyśmy nigdy nie zapomnieli o przeszłości.

Oceń artykuł
rating-fill
rating-fill
rating-fill
rating-fill
rating-fill
Ocena: 0.00 Liczba głosów: 0

Komentarze (0)

email
email

Polecane artykuły