NAGRANIA AUDIO

1. Joseph Goebbels, "Wollt Ihr den totalen Krieg?" Rede im Berliner Sportpalast (Mowa w berlińskim Pałacu Sportu w dniu 18.02.1943 r. po klęsce pod Stalingradem. [odtwarzaj]

FILMY VIDEO

The Reuters reports about the graphic novels Episodes from Auschwitz, June 2009
Dnia 15 kwietnia 1946 r. Kurt Kauffmann, obrońca Ernsta Kaltenbrunnera, powołał Rudolfa Hoessa - byłego komendanta Auschwitz, na świadka przed MTW w Norymberdze.