GALERIA

Tragiczna pamiątka po Mali I Edku: kosmyki ich włosów i napis zrobiony ręką Galińskiego. (Archiwum Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu)
Bolesław Staroń – więzień Auschwitz; towarzyszył ostatnim chwilom Edka Galińskiego w celi 20 Bloku 11 – „Bloku Śmierci” (Archiwum Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu)
Fragment ściany celi nr 20 w podziemiach bloku 11 byłego KL Auschwitz I. W celi tej przebywał Edward Galiński po ujęciu i ponownym osadzeniu w obozie. To on jest prawdopodobnie autorem napisu: „531 Galiński Edward +6. VII. 1944r. 19880 Mally Zimetbaum +”. Napis zawiera nazwiska, imiona, numery więźniarskie oraz datę ujęcia uciekinierów – 6. 7. 1944 r. (Archiwum Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu)
Podziemia Bloku Śmierci gdzie osadzona Edka i Malę po nieudanej ucieczce z obozu (Archiwum Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu)
Fragment celi nr 19 w podziemiach Bloku Śmierci z napisami wykonanymi prawdopodobnie przez Edka Galińskiego (Archiwum Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu)
Telegram nadany 27. 7. 1944 r. Przez komendanturę KL Auschwitz powiadamiający o ujęciu zbiegłych z obozu więźniów: Edwarda Galińskiego i Mali Zimetbaum (Archiwum Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu).
Blok Śmierci w obozie macierzystym. W podziemiach tego bloku osadzono Malę i Edka po nieudanej ucieczce z obozu Archiwum (Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu)
Telegram nadany 25.06.1944 r. przez komendanturę KL Auschwitz powiadamiający o ucieczce więźniarki Mali Zimetbaum (APMAB).
Telegram nadany 25.06.1944 r. przez komendanturę KL Auschwitz powiadamiający o ucieczce więźniarki Mali Zimetbaum (APMAB) - druga strona telegramu
Pocztówka wysłana przez Malę z KL Auschwitz do Belgii i odesłana z powrotem do obozu – rewers (Archiwum Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu)
Pocztówka wysłana przez Malę z KL Auschwitz do Belgii i odesłana z powrotem do obozu (Archiwum Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu)
Lista płac kompanii wartowniczej w KL Auschwitz. W pozycji 31 zapisano nazwisko esesmana Lubuscha (Archiwum Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu)
Wnętrze obozowej spawalni w Auschwitz I. Pierwszy z lewej Lubusch. (Archiwum Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu)
Wnętrze obozowej spawalni w Auschwitz I. Na pierwszym planie esesman Lubusch, za nim po prawej stronie stoi Edek Galiński (Archiwum Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu)
Fragment książki bunkra. W czwartej pozycji wpisano Polak, więzień policyjny, nr obozowy 531, Galiński Edward, ur. 25.10.1923 w Jarosławiu, wpisano 25.10.1943, wypisano 28.10.1943 r. (Archiwum Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu)
Dokument z kartoteki więźniów zatrudnionych w ślusarni obozowej: Galiński Edward, nr obozowy 531, zawód wyuczony: uczeń szkoły średniej, w obozie zatrudniony jako: uczeń ślusarski (Archiwum Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu)
Ten portret Mali Zimetbaum wykonała w obozie współwięźniarka Zofia Stępień-Bator (Archiwum Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu)
Mala Zimetbaum więźniarka KL Auschwitz numer obozowy 19880. Zdjęcie wykonane przed aresztowaniem (Archiwum Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu)
Dom rodzinny Mali Zimetbaum w Anvers (Belgia) (Archiwum Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu)
Edward Galiński więzień KL Auschwitz numer obozowy 531 (Archiwum Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu)
Tarnów 14.06.1940 r. Wysyłka pierwszego transportu polskich więźniów politycznych do KL Auschwitz. Wśród nich znalazł się Edward Galiński (Archiwum Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu)