PODZIĘKOWANIA

Dziękujemy śp. Panu Kazimierzowi Smoleniowi, byłemu więźniowi obozów koncentracyjnych, ekspertowi w dziedzinie historii KL Auschwitz, świadkowi w powojennych procesach przeciwko członkom załogi SS z KL Auschwitz, prawnikowi i długoletniemu dyrektorowi Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu. 

Dziękujemy dr. Piotrowi M.A. Cywińskiemu, Dyrektorowi Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu oraz Dyrekcji i Pracownikom Międzynarodowego Centrum Edukacji o Auschwitz i Holokauście, Dyrektor Krystynie Oleksy, Dyrektorowi Andrzejowi Kacorzykowi oraz Pani Alicji Białeckiej.

Dziękujemy prof. Aleksandrowi Lasikowi (Uniwersytet im. Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - wojskowość, umundurowanie, członkowie załogi SS w KL Auschwitz), dr. Piotrowi Trojańskiemu (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Międzynarodowe Centrum Edukacji o Auschwitz i Holokauście w Oświęcimiu), dr. Piotrowi Setkiewiczowi i dr. Jackowi Lachendro (Dział Naukowy PMAB), dr. Igorowi Bartosikowi (Dział Zbiorów PMAB), dr. Wojciechowi Płosie (Archiwum PMAB), Panu Mirosławowi Obstarczykowi (Dział Wystawienniczy PMAB), Panu Robertowi Płaczkowi (Dział Wystawienniczy PMAB), Panu Bartoszowi Bartyzelowi (Dział Wizerunku i Komunikacji PMAB).

Dziękujemy Przewodnikom Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu za cenne uwagi i życzliwość!

Redakcja

KOMIKS HISTORYCZNY – ZAŁOŻENIA

Opowiadamy o Auschwitz raz jeszcze, choć w nieco odmiennej formie, z myślą o współczesnym Czytelniku, który chce pogłębić swoją wiedzę na temat obozów koncentracyjnych i obozów Zagłady utworzonych przez niemieckich nazistów w okupowanej Polsce podczas drugiej wojny światowej.

Historię Auschwitz pokazujemy poprzez losy konkretnych ludzi, ukazując ich takimi jakimi byli, z ich wzlotami i upadkami, nadzieją i zwątpieniem w koszmarze i nędzy Auschwitz.

Opracowania naukowe, aczkolwiek niezwykle istotne dla zrozumienia historii, są naszym zdaniem niewystarczające i rzadko docierają do młodego odbiorcy. Rzetelny komiks historyczny w atrakcyjnej szacie graficznej, napisany żywym językiem daje szansę na silniejszą identyfikację z bohaterami przedstawianych historii, daje możliwość pełniejszego wyobrażenia tragizmu wydarzeń, a przez to bardziej bezpośredniego poznania historii.

Mamy nadzieję, że w ten sposób zachęcimy Czytelników do sięgnięcia również po kolejne zeszyty serii, a tym samym do dalszego zgłębiania tematyki Auschwitz w proponowanej przez nas formie.

90/10

Po licznych próbach przedstawienia historii Holokaustu w komiksie nadszedł czas na SERIĘ KOMIKSÓW HISTORYCZNYCH O AUSCHWITZ, w którym przekaz historyczny wolny jest od ideologicznego zacietrzewienia i szkodliwych stereotypów. Historia opowiedziana jest tu rzetelnie i ciekawie. 90% przedstawianych w komiksie wydarzeń to prawda historyczna, oparta na relacjach byłych więźniów, 10% to prawdopodobieństwo historyczne – sytuacje i okoliczności, które miały miejsce w Auschwitz i zostały opisane w literaturze wspomnieniowej, a niekiedy towarzyszyły bohaterom i postaciom przedstawionym w komiksie.

KOMIKS JAKO MATERIAŁ EDUKACYJNY

Komiksy powstają we współpracy z historykami obozów koncentracyjnych i zagłady, historykami wojskowości i II wojny światowej. Pracom nad komiksem towarzyszą dogłębne konsultacje ze świadkami historii, przede wszystkim byłymi więźniami KL Auschwitz.

Komiksy historyczne „Epizody z Auschwitz” mogą być doskonałym materiałem edukacyjnym dla uczniów i nauczycieli. Każdy komiks liczy 40 stron. Oprócz pełnych dynamizmu rysunków w kolorze Czytelnik znajdzie w komiksie wstęp ukazujący tło historyczne przedstawianych wydarzeń, artykuł autorstwa badacza tematu, słowniczek terminów oraz bibliografię tematyczną. 

Z myślą o wykorzystaniu komiksu na lekcjach w szkole udostępniamy materiały dydaktyczne ze wskazówkami dla nauczycieli. Materiały te można pobrać BEZPŁATNIE ze stron naszego serwisu internetowego w postaci plików pdf w dziale DOWNLOAD.

Komiksy mogą służyć także przygotowaniu młodzieży do zwiedzania Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu, zwłaszcza zwiedzania tematycznego – śladami bohaterów, których losy prezentowane są w kolejnych zeszytach serii. W dziale GALERIA udostępniamy wybrane dokumenty archiwalne z zasobów Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu, dotyczące historii opowiadanych w poszczególnych albumach serii "Epizody z Auschwitz".

Najnowszą funkcjonalnością są zadania w dziale QUIZ dla osób zainteresowanych sprawdzeniem znajomości lektury oraz pogłębieniem znajomości historii Auschwitz. Quizy te mogą być wykorzystywane także przez nauczycieli w edukacji szkolnej. Przygotowujemy także quizy na życzenie udostępnianie na naszej platformie e-learningowej. W tej sprawie prosimy o przesłanie maila w celu ustalenia szczegółów współpracy.

OFERTA DLA SZKÓŁ I BIBLIOTEK

SZKOŁOM, BIBLIOTEKOM I OŚRODKOM EDUKACYJNYM PROPONUJEMY:

- spotkania autorskie z twórcami, badaczami tematu i wydawcą serii komiksów historycznych "Epizody z Auschwitz"
- warsztaty dla uczniów i nauczycieli pt.: "Epizody z Auschwitz. Historia opowiadana kreską"
- warsztaty dla uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych pt.: "Jak powstaje komiks historyczny" z udziałem twórców
- tymczasowe wystawy tematyczne poświęcone historii Auschwitz i Holokaustu we współpracy z Państwowym Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu
- quizy i testy online (przygotowywane również na życzenie) do wykorzystania w edukacji szkolnej i pozaszkolnej udostępniane na naszej platformie e-learningowej
- sprzedaż komiksów w atrakcyjnej cenie 19,00 zł/egz. (koszty wysyłki pokrywa nasze wydawnictwo).

Szkoły, biblioteki i ośrodki edukacyjne zainteresowane warsztatami i wystawami prosimy o kontakt mailowy lub telefoniczny z naszym wydawnictwem.

tel. kom. 600 966 935
tel. kom. 504 014 893

Zapraszamy do współpracy!